SC EXPROTERM SRL Suceava, execută examinări nedistructive aplicând următoarele metode: examinarea cu radiaţii penetrante X şi gama atât a materialelor metalice (turnate, laminate, forjate) cât şi pentru imbinările sudate ale acestora; examinarea cu lichide penetrante, examinarea cu pulberi magnetice, examinarea cu ultrasunete şi măsurători de grosimi pentru materiale metalice şi nemetalice şi a îmbinărilor sudate ale acestora şi  examinare vizuală a îmbinărilor sudate ale materialelor metalice.

SC EXPROTERM SRL Suceava efectuează încercări distructive în vederea determinării caracteristicilor mecanice, pentru diverse materiale şi îmbinări sudate şi anume: încercari la tracţiune transversală, încercarea la îndoire pe dorn, încercarea la încovoiere prin şoc pe epruvete Chappy, duritaţi Vickers, Rockwell, Brinell, încercarea la rupere a îmbinărilor sudate, încercarea la decoeziune (jupuire) a îmbinărilor sudate din materiale termoplasrice (PE-HD), examinări macroscopice şi microscopice cu procesare digitală a imaginilor pentru materialele metalice dar si pentru materialele termoplastice (PE-HD), determinarea compoziţiei chimice prin metodă spectrală cu Polyvac 2000, produs de Hillger Analyrical UK  - la oţeluri, fonte, aluminiu şi bronz.

SC EXPROTERM SRL Suceava efectuează încercări mecanice pentru materialele destinate domeniului construcţiilor şi anume: Armătruri de rezistenţă din OB şi PC, sârmă şi plase sudate – Caracteristici geometrice, aspect îmbinări sudate, rezistenţa la curgere, rezistenţa la rupere, alungire, îndoire pe dorn, determinarea rezistenţei la forfecare.

SC EXPROTERM SRL Suceava execută încercări nedistructive şi distructive la materiale din materiale metalice şi polietilenă (PE - HD) în vederea verificării calităţii îmbinărilor acestora (aprobarea procedurilor de sudare şi certificarea sudorilor).

 

 

 

SC EXPROTERM SRL Suceava este o societate cu capital privat care îşi desfăsoară activitatea în domeniul - Testărilor şi analizelor tehnice

Activitate principala:

 • Analize tehnice

 • Control nedistructiv (NDT)

 • Control distructiv

UTIL:

  Suceava, str. Bazelor nr. 3, Cod 720164

  cod fiscal RO15642785

  nr. înregistrare Camera de Comert:
  J33/655/2003

  RO02 RZBR 0000 0600 0745 9269
  Banca Raiffeisen Sucursala Suceava

  RO43 BACX 0000 0030 1533 0000
  Banca HVB Ţiriac Sucursala Suceava