SC EXPROTERM SRL Suceava efectuează, în cadrul laboratorului de încercări fizico-mecanice, încercarea de încovoiere prin şoc până la rupere (temperatură ambiantă) a materialelor metalice şi a îmbinărilor sudate ale acestora în scopul determinărilor propietăţilor fizico-mecanice.

Încercarea se realizează cu ajutorul ciocanului pendul (15 kg sau 30 kg) pe epruvete cu crestătură în U sau V în scopul determinări tenacităţii materialelor metalice si a îmbinărilor sudate ale acestora.

CONTROL DISTRUCTIV - încercarea de încovoire prin şoc

Încercările se realizază conform standardelor şi normelor în vigoare.

Activitate principala:

 • Analize tehnice

 • Control nedistructiv (NDT)

 • Control distructiv

UTIL:

  Suceava, str. Bazelor nr. 3, Cod 720164

  cod fiscal RO15642785

  nr. înregistrare Camera de Comert:
  J33/655/2003

  RO02 RZBR 0000 0600 0745 9269
  Banca Raiffeisen Sucursala Suceava

  RO43 BACX 0000 0030 1533 0000
  Banca HVB Ţiriac Sucursala Suceava